RAYMOND MOODY

Snad každý z nás si někdy položil otázku, co se děje po smrti. Odpověď nabízí americký filozof a psychiatr Raymond Moody, průkopník moderního výzkumu tohoto fenoménu. Popisem autentických zážitků lidí, kteří prožili klinickou smrt, Moody poukázal na to, že smrt možná neznamená konec, ale bránu k dalšímu životu.

Klíčovým slovem je „naděje“ - Raymond Moody říká, že má čím dál víc důkazů o tom, že smrtí možná všechno nekončí. Na slovu „možná“ ovšem trvá. „Myslím, že naděje je klíčové slovo. Vědecký výzkum není ještě na takové úrovni, abychom exaktně dokázali odpovědět na otázku života po životě. Zážitky lidí, kteří se ocitli v blízkosti smrti, nám sice neposkytují konkrétní důkazy, nicméně představují něco, k čemu se lidé mohou obrátit,“ dodává.

přednáška
Dr. RAYMOND MOODY: Život po životě  ... a inspirace přítomným okamžikem
29. 9. 2017
Bratislava - Teatro Wüstenrot
počet návštěvníků: 300

Spoluúčinkující: Mgr. Mária Andrášiová, PhD., PaeDr. Zlata Šramová, Zdenka Janková, Erika Vincoureková, Gabriel Pospíšil

přednáška
Dr. RAYMOND MOODY: Odcházení jako terapie a cesta poznání | Zkušenosti blízké a sdílené smrti
28. 9. 2017
Praha - Městská knihovna
počet návštěvníků: 220

Spoluúčinkující: PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř, Mgr. Margareta Johnová, Klára Markuciová, Gabriela Filippi, Petr Piňos, Viliam Poltikovič

přednáška
Dr. RAYMOND MOODY: Přijetí smrti a příprava na ni | Strach jako součást našeho života
27. 9. 2017
Praha - Městská knihovna
počet návštěvníků: 250

Spoluúčinkují: PhDr. Jan Honzík, Mgr. Daria Heřmanová, Mgr. Marta Vacková, Gabriela Filippi, Patrik Kee, Viliam Poltikovič

přednáška
Dr. RAYMOND MOODY: Doteky věčnosti - Zkoumání zážitků sdílené smrti
24. 9. 2017
Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice - v rámci Festivalu Evolution
počet návštěvníků: 550

přednáška s besedou
Dr. RAYMOND MOODY: Prožitek blízké smrti: brána k životu po životě?
23. 9. 2017
Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice - v rámci Festivalu Evolution
počet návštěvníků: 750

Spoluúčinkují: Gabriela Filippi, Daria Heřmanová, Viliam Poltikovič

přednáška
Dr. RAYMOND MOODY: ŽIVOT PO ŽIVOTĚ / EXISTUJE ZA ŽIVOTEM DALŠÍ SVĚT?
3. 9. 2010
Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice
počet návštěvníků: 1100

přenáška
Dr. RAYMOND MOODY: CO JE PO SMRTI? Vědecké zkoumání nejhlubšího mystéria
4. 9. 2010
Novoměstská radnice Praha
počet návštěvníků: 70

Americký filosof a psychiatr Raymond Moody, držitel dvou doktorátů a autor bestselleru Život po životě (kterého se po celém světě prodalo 13 milionů výtisků) se ve svých přednáškách zabývá jevy v hraniční oblasti mezi životem a smrtí. Sbírá vzpomínky lidí, kteří přežili takzvanou klinickou smrt, a poté je analyzuje. Ačkoli o sobě tvrdí, že je člověk velmi logický a racionální, nedá mu tato problematika spát. Zkušenosti s lidmi, kteří podle svých slov nahlédli za hranici současného života, Moodymu otevřely obzory – od jisté chvíle se například nebojí smrti. Raymond Moody se za obrovského zájmu publika se zúčastnil i autogramiády svých knih a tiskových konferencí. Po přednáškách doktor Moody dlouho odpovídal na četné dotazy diváků a přidal několik dosud nepublikovaných zážitků ze svého života i ze zkušeností svých kolegů a pacientů.