MŮJ PŘÍBĚH

V rámci svých aktivit jsem dosud uspořádal přes 2000 eventů (semináře, přednášky, konference, veletrhy, festivaly, atd…) v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku, v rámci kterých se prezentovalo více než 460 významných osobností z celého světa.

Živnostenský list jsem si založil hned po střední škole a vojně a podnikám dodnes. V roce 2000 jsem si obohatil život o zkušenosti z dlouhodobého pobytu v kanadském Torontu a následně jsem obchodně zastupoval americkou společnost Morinda Inc. v ČR a SR.

V roce 2004 jsem spoluzaložil každoroční veletrhy Biostyl a Esoterika, které se v roce 2008 rozrostly o Ecoworld. V roce 2011 jsem po dohodě s Inchebou převzal jejich organizaci do vlastní režie a rozvíjel jsem je až do současné festivalové podoby. Tento projekt se pod názvem FESTIVAL EVOLUTION postupem času zařadil mezi největší evropské akce se zaměřením na zdravý životní styl, osobní rozvoj a inspirativní směry.

Patřím k lidem, kteří se snaží žít zdravě a záleží jim na prostředí, ve kterém žijí. Proto část mých aktivit směřuje do této oblasti – ať jde o již zmíněný Festival Evolution, jehož součástí jsou také odborné přednášky na téma ekologického zemědělství, pořádání odborných konferencí o ekologickém zemědělství Biosummit, spolupořádání vědecké konference ekologického zemědělství 2011, nebo hledání nových možností pro zkvalitnění marketingu a PR v oblasti bio a eko produktů a služeb.

Založil jsem obecně prospěšnou společnost FELICIUS, která se zaměřuje na organizaci kulturních akcí, pořádání seminářů, přednášek a festivalů a o rok později jsem poprvé realizoval svůj koncept multikulturního festivalu PRAŽSKÉ BRÁNY, který nabízel nové pohledy na události i věci kolem nás a odhaluje jejich zdánlivě skrytý rozměr a obsah. Jsem jednatelem společnosti EVOLUTION HUB, zaměřené na organizování eventů, marketingovou a PR činnost.

S Karlem Janečkem a Tomášem Maradou jsem spolupracoval na aktivitách občanského sdružení POZITIVNÍ EVOLUCE. S mou ženou Janou jsme vytvořili audiovizuálního představení ŠIVOVO KOLO ŽIVOTA, které mělo v roce 2012 premiéru v divadle ABC. Profesně spolupracuji s prestižním PRAGUE BUSINESS CLUBem, kde jsem v roce 2010 a 2011 vykonával funkci vicepresidenta. S Petrem Vachlerem spolupracuji na přípravě filmu Tajemství a smysl života.

V období 2010 – 2016 jsem se aktivně věnoval projektu PROREGIONY, který vychází z regionální spolupráce podnikatelů a vzájemné interakce nabídky a poptávky v regionu, seznamuje aktivní zástupce podnikatelů, veřejné správy a neziskového sektoru s fenoménem multiplikace a s moderními způsoby spolupráce a komunikace. Důležitým prvkem projektu je vzdělávání, ProRegiony nabízí komplexní vzdělávací program, ve kterém lektoruji přednáškový cyklus POSILOVNA PODNIKÁNÍ a seminář PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY V PRAXI. Ukázkami výstupu projektu jsou např. výstava PLAY BROUMOVSKO a regionální soutěž BROUMOVSKO oSOBnĚ.

Rád se dívám do budoucnosti a realizuji vize, které mohou posouvat naši společnost k udržitelné a lepší budoucnosti. I z tohoto důvodu jsem se stal zakladatelem nadačního fondu ŠTASTNÉ ČESKO, který má za cíl měřit a následně šířit „hrubé domácí štěstí“ v České republice.

Jsem jedním ze zakladatelů online magazínu FLOWEE.CZ, který čtenářům nabízí témata podporující ideu „smart living“. Přesto, že je Flowee v mediálním prostoru teprve krátkou dobu, podařilo se mu získat velkou pozornost; za první půlrok své existence měl 7,5 mil. zobrazení a redakce publikuje 300 příspěvků měsíčně.

 

 

S hlavou v oblacích, ale nohama na zemi...