PROREGIONY

Projekt cílí na podporu trvale udržitelného prostředí v regionu, kde občan žije a pracuje. Je zaměřen na aktivní a pravidelné setkávání místních podnikatelů, zástupců neziskových organizací, veřejné správy a dalších aktivních občanů.

Primárně cílí na podporu lokálního podnikání tím, že poskytuje know-how a podporu k maximalizaci cirkulace finančních prostředků v místním regionu a minimalizaci jejich odlivu mimo region. Dále poskytuje prostor k prezentaci a diskusi nad potřebnými aktivitami v regionech (průnik výše popsaných skupin), PR a medializaci aktivních jedinců a skupin v regionu a distribuci kvalitního sebevzdělávání napříč obory.

Záměrem je dlouhodobá stabilizace jednotlivých regionů, jejich svépomoc (včetně minimalizace závislosti na resortním a jinak řízeném financování) a decentralizace v rámci možností stávající legislativy. Především vzájemnou podporu nejen v rámci své profese, nýbrž i v otázkách péče o věci veřejné.

Primárně podporovanou skupinou jsou drobní a střední podnikatelé a živnostníci v regionech ČR. Díky pravidelnému scházení v tzv. Kruzích spolu transparentně obchodují, čímž doslova utrácejí své prostředky co nejblíže svému domovu. Tento ekonomický efekt je zároveň sociálně – ekologický: přispívá k soběstačnosti, důvěře a přirozené propojenosti aktivních lidí v prostoru své práce i osobního života.

Sekundárně umožňuje propojení s ostatními sférami (NGOs, komunál) a zvyšuje tak nejen efektivitu vzájemné svépomoci, nýbrž díky pravidelné medializaci i zlepšuje postavení podnikatele jako zodpovědné a aktivní osobnosti. Vzdělávací rozměr pak přináší vedle kulturního efektu též zpětný finanční přínos do daného lokálu, neboť prostředky zbylé po odečtu nutných nákladů na jeho realizaci se vracejí zpět do regionu, kde si tito aktivní občané sami rozhodují, co jimi podpoří.

Inspirujme.se – Regionální zpravodaj pro ty, kteří se zajímají o principy využití regionálního potenciálu.