PROČ FESTIVAL EVOLUTION?

Už více než deset let se zabývám osobním rozvojem, nejen svým, ale (jak doufám) také rozvojem lidí, kteří navštěvují naše akce. Když v roce 2003 vznikal projekt „veletrhu“, cítil jsem, že trend doby se bude ubírat k věcem, které nejsou vidět na první pohled. Při jednání se společností Incheba, se kterou jsem prvních sedm ročníků veletrhů organizoval, bylo jasně dáno, že se první veletrh  bude jmenovat ESOTERIKA. Toto slovo pochází z řeckého esoterikós = vnitřní, uzavřený. Podtitul prvního veletrhu Esoterika tedy zněl: „a skryté se stává zjevným“. To je i moje vnímání tohoto slova a tak jsem se plně zapojil do příprav a tvorby tohoto projektu. Je mi jasné, že dnešní doba předjímá jiné vidění tohoto slova, a může být pro mnoho lidí synonymem „divných“ věcí, které se mohou dít na poli, jež není měřitelné a je plné pocitů a emocí. Když jsem se v roce 2010 rozhodl tento projekt odkoupit a dále pracovat na jeho rozšiřování, měli jsme již s kolegy promyšlenou strategii změny koncepce. Bylo zřejmé, že změna je možná, ale bude dlouhodobá, a tak jsme se vydali na cestu. V této koncepci jsme se opřeli o dva základní projekty: prvním jsou veletrhy BIOSTYL, ZDRAVÍ, ESOTERIKA, ECOWORLD a INSPIRACE  a druhým PRAŽSKÉ BRÁNY. Veletrhy na holešovickém výstavišti každoročně přinášejí tři dny plné prezentací, přednášek, ukázek, stánků, dobrých věcí a inspirací (www.festivalevolution.cz). Pražské brány se opírají o GENIUS LOCI Prahy – vnímají Prahu jako místo, v němž se propojují cesty poznání, umění, historie a společnosti. Jako bránu, kterou lze projít a objevit nové světy, nové obzory, nové pohledy… Od roku 2007 objevujeme a otevíráme sedm bran: bránu poznání, ekologie, zdraví, umění, filmu, divadla a historie (více info na www.felicius.cz). Právě v těchto dnech se dostáváme ke konečné fázi strategie – propojení těchto dvou jasných záměrů do jednoho okamžiku. Jeden projekt bude součástí druhého a propojíme to nejlepší. Neboli Festival (oslava) Evolution (Evoluce). Doufáme, že budete součástí věcí, které naši společnost posunují dopředu. Inspirace od ostatních je vždy přínosná, proto oslovujeme všechny aktivní lidi, kteří mají chuť se zapojit do tvorby. Takže proč Festival Evolution? Protože je to naše společná cesta a jde jen a jen o spolupráci.