MYŠLENÍ PRVNÍ LIGY

Cyklus inspirativních a motivačních setkání, která pomáhají lidem aktivovat, uchopit a rozvíjet svůj talent. Nabízí nové pohledy, návody k rozvoji nebo pomoc při hledání ztracené motivace jak v oblasti pracovní, tak soukromé.

seminář
MYŠLENÍ PRVNÍ LIGY
4. 6. 2016, Praha
KC U Hájků (Grandior Hotel Prague)
počet návštěvníků: 350
spíkři: Jan Mühlfeit, Marian Jelínek a Marie Diamond
speciální hosté: Klára Issová, David Svoboda

seminář
MYSLENIE PRVEJ LIGY
22. 10. 2016, Bratislava
Holiday Inn
počet návštěvníků: 400
spíkři: Jan Mühlfeit, Marian Jelínek a Adéla Banášová
speciální hosté: Ján Dubnička, Tina, Veronika Vadovičová

 

Spíkři, kteří dosáhli úspěchů v různorodých oblastech, přibližují posluchačům svůj pohled na byznys, komunikaci a současný svět. Každý z nás má dnes možnost projevit svůj talent a potenciál. Pro úspěch v jakékoliv oblasti je pro každého důležité zjistit, jaké má silné stránky, co je jeho vášeň, tedy po čem touží a kde je na trhu zrovna příležitost. A pokud chce být v životě úspěšný, musí stavět na svých silných stránkách - objevit je, poznat je a rozvíjet. 

Při vyslovení sousloví "první liga" většině z nás naskočí asociace se sportem. Díky paralelám mezi vrcholovým sportem, byznysem a životem můžeme tyto tři oblasti vzájemně propojovat a obohacovat.  Člověk se dostane pouze tam, kam mu dovolí jeho mysl. Když myslíte jako lidé z první ligy, tak se do ní s největší pravděpodobností také dostanete.  Občas klesnete, ale zase se vrátíte, protože vaše mysl se nesmíří s druhou ligou nebo s divizí. Pokud ale budete pořád pochybovat a myslet jako hráč okresního přeboru - zřejmě se do první ligy nikdy nedostanete. Štěstí, odvaze a úspěchu předchází pečlivá příprava.