BODY MIND SPIRIT ANEB CELOSTNÍ EVOLUCE

Tématem je vztah mezi přírodou, spiritualitou, přírodním léčením, vědomím a osobním růstem a cílem je zpřístupnit a vysvětlit tyto myšlenky všem. Základem jsou témata, která podporují kreativitu, myšlenkovou inspiraci či duchovní růst.  Prezentují se zde obory a techniky, jejichž společným jmenovatelem je sebepoznání, duchovní obohacení a osobnostní rovnováha člověka i celé společnosti. Charakteristická je přitom široká škála názorů a přístupů k dané problematice.

Máme věřit astrologii, kartám a magii, nebo se máme spoléhat výhradně na vědu? Jak si rozumí moderní psychiatrie, psychologie a psychoterapie se spiritualitou a esoterikou? Mohou při léčení a zvládání nemocí pomoci tradiční nauky a dávné moudrosti lidstva? V současnosti jsou tyto náměty velmi aktuální a v souvislosti s tím stoupá poptávka po „nových“ pohledech na naše možnosti.

Odpovědi můžeme najít díky poskytování prostoru inovativním pohledům na tradiční přístupy a diskutování aktuálních témat a otázek a jejich „přetavení“ do praxe. Uplatňují se zde neotřelé formáty, synergie, networking a interaktivita, prostřednictvím kterých se prezentují nové trendy,  metody a nástroje, které mohou pomoci v rozvoji vnitřního porozumění sobě i druhým a k prolomení bariér – komunikačních, sociálních či emočních.

Téma je aktuální pro všechny, kteří chtějí žit aktivně a zdravě, záleží jim na okolním prostředí a zajímají se o to, co životu dává hlubší rozměr.  Propojuje tu část života, která se nám může zdát příliš emoční či spirituální, s tou, která naopak působí příliš racionálně. Tak vzniká prostor pro inspiraci, rozvoj a vlastní „evoluci“.

Někdy se nám jeví obtížné či dokonce nemožné vyřešit své problémy a najít řešení situace, přesto že každý člověk má v sobě ukryté odpovědi na otázky i návod k překonání překážek. Každý z nás má v sobě zkušenosti, zážitky a potenciál, které je potřeba odhalit a aplikovat v každodenním životě. Proto lidé hledají pomoc s odkrytím svého potenciálu, s jeho interpretací a „probuzením.

Hledáme odpovědi na otázky, jako jsou:   Jak v sobě objevit své poslání a dosáhnout toho, co chceme a po čem toužíme? Jak si lépe vymezit své sny, cíle a touhy a proměnit je v realitu? Jak porozumět sám sobě, jak porozumět jiným? Jak zvládat svůj život?

Prakticky můžeme v každodenním životě využít svou energii tak, jak potřebujeme. Nemusíme ji vyplýtvat na potlačování, předstírání, že jsme tím, kým nejsme, nebo v nesmyslných konfliktech. Ve spojení své mysli, srdce a těla máme jednoduché nástroje, jak obnovit přirozené spojení rozumu a citu. Jsme schopni řídit svoje emoce, žít je, tvořit svůj život, své vztahy, porozumět sobě i druhým, a dokonce pomoci ve zvládání emocí lidem kolem sebe.

Nejvíce nás zajímá zdraví – touha po zdraví je přirozenou vlastností a stále více lidí stojí o informace o tom, co je pro jejich kvalitní život prospěšné. Zdraví je tím nejcennějším, co v životě máme. Nemoc nás může zaskočit nepřipravené a teprve potom si uvědomíme, že zdraví není automatická věc. Náhle hledáme řešení a odpovědi. A ruku v ruce se zdravím tělesným jde i zdraví duševní, či duchovní…

Základním pilířem našeho zdraví je propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu.  O důležitosti vlivu myšlení pacienta na jeho fyzický stav dnes jen málokdo pochybuje. K nejbanálnějším důkazům patří zkušenost, že pacient – zjednodušeně řečeno – s optimistickým postojem ke svému problému zvládá potíže snáze a lépe než člověk, jehož životní přístupy jsou spíše destruktivní. Současná moderní medicína se více zaměřuje na tělesnou stránku člověka a opomíjí psychiku. Ale psychosomatická medicína jasně říká, že naše vnitřní psychické prožitky a pocity mohou zásadním způsobem ovlivnit fungování tělesných orgánů. Jak tedy souvisí naše emoce s našimi nemocemi? Základním pilířem našeho zdraví je propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu, díky které dosáhneme fyzického uzdravení i psychické pohody. Nezáleží na tom, jak moc máte zaneřáděné tělo, vaše tělo umí samo obnovit rovnováhu. Prvním pravidlem je zůstat v souladu s přírodou.

Okruh otázek se pak rozšiřuje: Proč mají lidé v dnešní době tolik problémů ve vztazích? Proč se k sobě nechovají přátelštěji? Kde podléhají poškozujícím trendům? Lze se vlivu těchto trendů vyhnout? Celostní přístup k člověku se pak vztahuje i ke společnosti: nemoc je nerovnováha na tělesné, duševní a spirituální úrovni organismu a totéž můžeme parafrázovat na celou společnost. Celostní přístup tedy znamená biologický, psychologický sociální a spirituální pohled na potřeby člověka, potažmo společnosti.

Analogicky se celostní přístup aplikuje i na svět kolem nás – na prostředí, ve kterém žijeme. Naše otázky pak zní:  V jakém světě chci žít? Existuje zdravé prostředí pro zdravý a udržitelný život? Umíme žít v souladu s přírodou? Stále roste počet lidí, kteří jsou ochotni měnit své návyky, pro své zdraví něco udělat a uvědomují si svou odpovědnost za svět, ve kterém žijeme.

Celostní pohled tedy znamená, že nenahlížíme na potíže jako na oddělené jednotky. V celostním pohledu je nemoc nerovnováha, vychýlení z harmonického fungování celého těla i psychiky. Je to proces pochopení a sebeuzdravení díky lepšímu poznání sebe sama i příčinných souvislostí.

Ctirad Hemelík a Gabriela Kolářová