BIOSUMMIT

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství

Biosummit je prestižní konferencí EZ, na které se setkávají k diskuzi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad zemědělců, jejich zájmových i profesních organizací, obchodníků, vědců se zástupci médií a veřejností. 

Hlavní témata:

Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

Podtitul: Perspektivy EZ pro budoucnost. Dlouhodobá úrodnost půdy a její ekologické funkce. Bezpečnost, kvalita a certifikace biopotravin. 

Oslovení spíkři představí nové informace a své zkušenosti s fungováním EZ v jednotlivých zemích, odprezentují konkrétní příklady regionálních projektů EZ, úspěšné projekty z praxe a chybět nebudou informace z oblasti výzkumu EZ. V rámci programu budou představeny také ohlasy a závěry z mezinárodních konferencí Organic World Congress 2017 a Recent Advances in Food Analysis 2017. Cílem Biosummitu je zpřístupnění nových poznatků ze špičkových pracovišť v ČR i zahraničí.


 

Mezinárodní konference
14. – 15. 11. 2016
Ministerstvo zemědělství, Praha
počet účastníků: 345

Biosummit je prestižní konferencí, na které se setkávají k diskusi hlavní aktéři ekologického zemědělství z České republiky i ze zahraničí. Biosummit nabídl prostor pro diskusi i polemiku právě těch skupin, na které byl zacílen - setkali se zde vědci, politici, obchodníci i odborná veřejnost.  Klade si za cíl podnítit výměnu názorů a zkušeností mezi klíčovými aktéry EZ v ČR. Cílem Biosummitu je také zpřístupnit veřejnosti jak osobně, tak prostřednictvím médií nové poznatky z oblasti EZ.

Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství? Jaké jsou hlavní výzvy a příležitosti pro EZ a jaké jsou jeho hlavní bariéry? Budou spotřebitelé vnímat přidanou hodnotu ekologického zemědělství? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšleli špičkoví spíkři z ČR a ze zahraničí.

Na konferenci vystoupily zajímavé osobnosti a odborníci z ekologického zemědělství z celé Evropy: Beate Huber (náměstkyně ředitele FiBL, CH), Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFAOM EU Group, DE), Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, DE), Merit Mikk (EOFF, EE), Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ), Oleksander Yushchenko (majitel Galeks Agro Ukrajina), Jan Gallas (ředitel OEEZ MZe, CZ), Andreas Kranzler (ředitel FiBL Austria, AT), Bożena Maziarska (náměstkyně ředitele DODR Wrocław, PL), Urszula Bogusiewicz (DODR Wrocław, PL), Dominika Jankowska (DODR Wrocław, PL), Toralf Richter (odd. mezinárodní spolupráce FiBL, CH), Zdeněk Perlinger (předseda Svazu PRO-BIO, CZ), Kateřina Urbánková (manažerka Svazu PRO-BIO, CZ), Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ), Josef Hanibal (náměstek ÚZEI, CZ), Vladimír Kostlivý (ÚZEI, CZ), Tomáš Zídek (Ekofarma Skřeneř, CZ), Dora Drexler (ÖMKi, HU), Thomas Rech (Ministerstvo zemědělství, AT), Jiří Urban (ÚKZÚZ, CZ), Andrea Hrabalová (ČTPEZ, CZ), Klaus Wiesinger (LfL Bayern, DE), Peer Urbatzka (LfL Bayern, DE), Magdalena Lacko-Bartošová (SPU Nitra, SK), Miloš Pátek (družstvo České biomléko, CZ), Radovan Barbořík (Javorník-CZ, s.r.o., CZ), Stanislav Šindler (Javorník-CZ, s.r.o., CZ), Přemysl Čech (Rodinná farma v podhůří Jeseníků, CZ) a další

Účastnické země:

Albánie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina

Odborní garanti projektu:

Andrea Hrabalová, Jiří Urban

Partneři:

MZe, ÚKZÚZ, ČTPEZ, PRO-BIO Svaz EZ, Bioinstitut, ČTPEZ, IFOAM EU Group, ÖMKI, FiBL, FiBL Austria, LFL Bayern, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Bioland Bayern, Biofarma Skřeněř, PRO-BIO, obchodní společnost s r. o., Fresh&Tasty, Ekofarma Olešná


 

Mezinárodní konference
2. – 3. 9. 2015
Ministerstvo zemědělství, Národní zemědělské muzeum, Praha
počet účastníků: 247

Hlavním tématem Biosummitu 2015 byla půda s ohledem na fakt, že ekologické zemědělství přináší praktické a udržitelné řešení mnohých problémů spojených s degradací půdy.  Druhé téma s mottem „BIO není luxus“ se zaměřilo na vnímání BIO produktů jako běžně dostupného obchodního segmentu. Nechyběly ani diskuze a představení úspěšných projektů EZ z praxe. Konference se zabývala také SZP EU, dotacemi pro EZ, Akčním plánem EZ v ČR pro další dekádu, domácí i zahraniční spíkři představili konkrétní příklady regionálních projektů EZ, úspěšné projekty KPZ a součástí vystoupení byly také informace o výsledcích fungující regionální i přeshraniční spolupráce.  

Vystoupily zajímavé osobnosti a odborníci z oblasti ekologického zemědělství:
Martin Ott (prezident dozorčí rady FIBL), Friedhelm Taube (Universita Kiel), Klaus Wiesinger (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), Bernhard Kromp (Bioforschung Austria), David Kuna (MZe ČR), Jan Gallas (MZe ČR), Tereza Musilová (MZe ČR), Miroslav Florián (UKZUZ), Jiří Urban (UKZUZ), Tomáš Mitáček (Sonnentor Čejkovice ), Josef Sklenář (Biofama Sasov), Karel Matěj (PRO-BIO obchodní společnost s.r.o), Andrea Hrabalová (konzultant ČTPEZ), Ludmila Mužikovská (Agrofyto Horní Lideč), Tomáš Zídek(Nadace RSJ), Radomil Hradil (spisovatel, překladatel a ekologický zahradník), Miloslav Knížek (Bemagro Malonty, a.s.), Jan Valeška (PRO BIO liga), Petr Hanzel (Bezobalu),Pavlína Samsonová (Bioinstitut), Ctirad Hemelík (ředitel veletrhu Biostyl), Jan Zeman (Biopekárna Zemanka) a další.

Partneři:
Ministerstvo zemědělství – poskytnutí záštity
ÚKZÚZ  – odborný garant programu
ČTPEZ/Bioinstitut – odborná spolupráce
Pro Bio Svaz EZ, Nadace RSJ, Sonnentor Čejkovice, Biopekárna Zemanka, Pro Bio s.r.o., Matcha Tea, Národní zemědělské muzeum


 

Mezinárodní konference
15. 11. 2011
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
počet účastníků: 162

Biosummit 2011 nabídl výměnu zkušeností a názorů mezi klíčovými osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských a zájmových organizací a otevřel otázky kvality bioproduktů, významu ekologického zemědělství pro rozvoj venkova a ochranu životního prostředí, rolí ekologického zemědělství v nové Společné zemědělské politice EU. Mimo této diskuse se mluvčí zaměřili na vyvracení mýtů a nepřesností, které se v souvislosti s ekologickým zemědělstvím objevují v médiích.

Hlavními řečníky byli místopředsedkyně PS PČR Vlasta Parkanová, ministr zemědělství Petr Bendl, náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, dále Bořivoj Šarapatka (Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR), Carlo Leifert (University of Newcastle) Karin Stein-Bachinger (ZALF Germany), Jiří Urban (ÚKZÚZ, ČTPEZ), Jana Hajšlová (VŠCHT Praha),  Ctirad Hemelík(Felicius), profesní organizace zastupovali Zdeněk Perlinger (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců), Miroslav Toman(Potravinářská komora ČR), Martin Fantyš (Agrární komora ČR), pozvání přijali i šéfové úspěšných bio-firem – Stefan Hipp za výrobce dětské biostravy Hipp a Johannes Gutmann za producenta bioproduktů Sonnentor.

Pořadateli Biosummitu 2011 byli Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství a společnost Felicius o.p.s. 

Odbornými partnery konference jsou Bioinstitut, Evropská technologická platforma ekologického zemědělství – TP Organics, IFOAM EU Group, Univerzita Palackého Olomouc, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, PRO BIO Svaz ekologických zemědělců. 

Spolupracující instituce: Bioforsk, Bioinstitut CZ, Bio Forschung Austria, FiBL International, VŠCHT Praha, ISOFAR,  ZALF Münchenberg DE. 

Partnery konference byli Hipp Group , Sonnentor s.r.o., ProfiPress,  Bioškoly.

Záštitu převzali předsedkyně PS Parlamentu ČR Miroslava Němcová, ministr zemědělství Petr Bendl a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Na Biosummit se registrovalo 162 zájemců z devíti zemí  (ČR, PL, UKR, HU, RU, GB, AT, ALB, GER).  Největší skupina výzkumníků (téměř 30 osob) přijela z Polska díky Centru Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, které organizovalo hromadný zájezd za podpory polského ministerstva zemědělství. Mezi pasivními posluchači byli nejen zástupci odborných institucí a výzkumných ústavů a vysokých škol, ale i zájemci z řad firem, obchodních společností a zástupci státní správy.