FUTURE PORT PRAGUE

Vytvořením Future Port Prague společně s našimi vizionářskými partnery chceme pomáhat lidem a firmám v našem regionu lépe pochopit fenomén exponenciálního pokroku. Je třeba rozumět technologiím, ale také hlubším společenským změnám, které vyžadují přehodnocení a opětovné propojení našich obchodních modelů a prostředí, našich vzdělávacích systémů, a hlavně vlastních myšlenkových postojů.

Pokud to zvládneme a spojíme s kreativním inženýrským duchem a silnou tradicí inovace v České republice a ve všech zemích střední a východní Evropy, mohli bychom využít tento potenciál k tomu, aby náš region uspěl v nadcházející digitální revoluci. 

Future Port Prague je jednodenní akce, která má za cíl představit pozitivní vizi budoucnosti, v níž jsou lidé podporováni, nikoliv zastrašováni technologiemi. Věříme, že technologie jsou stále silnějším a zároveň dostupnějším nástrojem.

Nejsme slepí techno-optimisté, technologický pokrok totiž sám o sobě nezaručuje lepší svět a šťastnější život. Abychom je smysluplně využívali, musíme začít správnými informacemi a porozuměním.

1. ročník Future Port Prague v číslech

7. 9. 2017
Holešovická tržnice

0
účastníků festivalu
0
hostů konference
0
vystavovatelů
0
zahraničních spíkrů