FELICIUS

V roce 2006 jsem založil obecně prospěšnou společnost FELICIUS, která se zaměřuje na organizaci kulturních akcí, pořádání seminářů, přednášek a festivalů. Zcela jasná koncentrace na vzdělávání a osobní rozvoj mi umožnila dále založit společnost FELICIUS MEDIA s.r.o., zaměřenou na organizování eventů, vydávání knih a DVD, agenturní a PR činnost.

Obě společnosti vznikly s cílem představovat nová témata a rozšiřovat povědomí společnosti v oblastech osobního rozvoje, zdravého životního stylu, ekologie a nových přístupů k životu. Chceme umožnit lidem, aby se mohli podívat na věci kolem sebe novým pohledem – aby se mohli podívat nejen očima, ale i srdcem. Aby viděli i zdánlivě skrytý rozměr a obsah věcí či událostí.

Nabízíme akce a projekty, které jsou inspirací pro mysl, tělo i společnost. Organizujeme semináře, přednášky, výstavy, veletrhy, festivaly a kulturní programy. Naše akce jsou tematicky různorodé, mají však jedno společné: vystupují na nich osobnosti (tuzemské i zahraniční), které nám mají co říct a co předat: spisovatelé, vědci, historici, léčitelé, režiséři či tanečníci…