ProRegiony

Zpět
Sdílejte tento článek:

Projekt cílí na podporu trvale udržitelného prostředí v regionu, kde občan žije a pracuje. Je zaměřen na aktivní a pravidelné setkávání místních podnikatelů, zástupců neziskových organizací, veřejné správy a dalších aktivních občanů.

Primárně cílí na podporu lokálního podnikání tím, že poskytuje know-how a podporu k maximalizaci cirkulace finančních prostředků v místním regionu a minimalizaci jejich odlivu mimo region. Dále poskytuje prostor k prezentaci a diskusi nad potřebnými aktivitami v regionech (průnik výše popsaných skupin), PR a medializaci aktivních jedinců a skupin v regionu a distribuci kvalitního sebevzdělávání napříč obory.

Záměrem je dlouhodobá stabilizace jednotlivých regionů, jejich svépomoc (včetně minimalizace závislosti na resortním a jinak řízeném financování) a decentralizace v rámci možností stávající legislativy. Především vzájemnou podporu nejen v rámci své profese, nýbrž i v otázkách péče o věci veřejné.

Primárně podporovanou skupinou jsou drobní a střední podnikatelé a živnostníci v regionech ČR. Díky pravidelnému scházení v tzv. Kruzích spolu transparentně obchodují, čímž doslova utrácejí své prostředky co nejblíže svému domovu. Tento ekonomický efekt je zároveň sociálně – ekologický: přispívá k soběstačnosti, důvěře a přirozené propojenosti aktivních lidí v prostoru své práce i osobního života.

Sekundárně umožňuje propojení s ostatními sférami (NGOs, komunál) a zvyšuje tak nejen efektivitu vzájemné svépomoci, nýbrž díky pravidelné medializaci i zlepšuje postavení podnikatele jako zodpovědné a aktivní osobnosti. Vzdělávací rozměr pak přináší vedle kulturního efektu též zpětný finanční přínos do daného lokálu, neboť prostředky zbylé po odečtu nutných nákladů na jeho realizaci se vracejí zpět do regionu, kde si tito aktivní občané sami rozhodují, co jimi podpoří.

Inspirujme.se – Regionální zpravodaj pro ty, kteří se zajímají o principy využití regionálního potenciálu.

Více informací najdete na www.ProRegiony.cz

 __________________________________________________________

 Projekt ProRegiony navazuje na vize POZITIVNÍ EVOLUCE

Cílem Pozitivní evoluce je zlepšení společenského klimatu v naší zemi. Společnost prochází krizí hodnot. Většina lidí cítí potřebu změny, bohužel však postupně ztrácí naději, že k ní dojde. Lidé jsou unaveni politikou, často se jejich názor omezí na „ono to nějak dopadne“. V naší zemi ovšem existuje řada sdružení i jednotlivců, dělajících dobré věci.

Iniciativa Pozitivní evoluce je impulsem k jejich propojení a celospolečenské diskuzi o tématech, která společně sdílíme a na kterých můžeme spolupracovat. Iniciativa Pozitivní evoluce není kampaní k založení nové politické strany, nedělá ani reklamu žádnému ze stávajících politických seskupení, nemá žádné politické ambice.

Sdružení Pozitivní evoluce založili Karel Janeček, Tomáš Marada (matematik a tajemník Karla Janečka) a Ctirad Hemelík.

Projekt: roadshow po krajských městech “Pozitivní města”

23. 10. – 23. 11. 2012

23.11. PRAHA Lucerna Velký sál
19.11. PLZEŇ Alfa Plzeň
16.11. HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové centrum Aldis – Malý sál
14.11. PARDUBICE Dům hudby – Sukova síň
13.11. KARLOVY VARY Hotel Thermal – Malý sál
9.11. LIBEREC Dům kultury Liberec – Hlavní sál
7.11. OLOMOUC Slovanský dům Olomouc – Společenský sál
5.11. BRNO Kulturní centrum Semilasso – Hlavní sál
1.11. ČESKÉ BUDĚJOVICE KD Slavie – Velký sál
29.10. ÚSTÍ NAD LABEM Dům Kultury města Ústí nad Labem – kinosál
25.10. ZLÍN Kulturní dům Masters of Rock Café
24.10. OSTRAVA Dům kultury města Ostravy,a.s.
23.10. JIHLAVA Dělnický Dům

Přes 8000 lidí se zúčastnilo večerních diskusí, které od 23. října do 19. listopadu 2012 proběhly ve dvanácti krajských městech, a které završilo setkání v pražské Lucerně v pátek 23. listopadu.
Videozáznamy, fotografie a reportáže z diskusí v jednotlivých městech najdete zde.

Tour začala 23.10. v Jihlavě a do 18.11. byla ukončena v pražské Lucerně. 

Co se ve městech dělo?
1)    Setkání se studenty (univerzity – Ostrava, Zlín, Ústí, Budějovice, Brno, Liberec, Hradec Králové, Plzeň)
2)    Setkání s regionálními podnikateli
3)    Setkání s novináři
4)    Diskusní večer

Návštěva večerů: průměrně 500 návštěvníků – celkově 6000 + Lucerna 2000 Návštěva univerzit: celkově cca 1600 posluchačů (8 měst)
štěvnost webů: průměrně 5000 návštěvníků denně
Facebook: 40 000 Likes
Zpracované emaily: cca 20 000
Sledovanost přímých přenosů a záznamů: Sledovanost přímých přenosů na webu – každý večer jsme zaregistrovali průměrně 3000 připojení Z každého města běžel živý přenos diskuse na webu a následně byly streamovány záznamy z večerní diskuse. Na webu jsou umístěny také záznamy diskusních setkání, reportáže, komentáře a vzkazy osobností. Celková sledovanost videí je přes 50 tisíc návštěv na oficiálním kanálu youtube.